Masallar

Tepegöz

Oğuz ellerinde bir canavar türemiş. Adına Tepegöz derlermiş. Çünkü, tepesinde tek bir gözü varmış. Bir periden doğmuş. Anası onun parmağına bir yüzük geçirmiş: << Sana ok batmasın, etini kılıç kesmesin >> demiş. Tepegöz ne görürse […]

Efsaneler

Duha Koca Oğlu Deli Dumrul

Deli Dumrul -1 Deli Dumrul isminde bir er vardır. Deli Dumrul kuru bir çayın üstüne köprü yaptırmıştır. Geçeninden 30 akçe geçmeyeninden döve döve 40 akçe alırdı.Bir gün köprüsünün yayına bir bölük oba yerleşir. Bu obada […]

Efsaneler

Dirse Han oğlu Boğaç Han

Hânım hey! Bayındır Han yılda bir kez ziyafet verip Oğuz beylerini toplardı. Gene ziyafet düzenleyip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirmişti. Bir yere ak çadır, bir yere kızıl çadır, bir yere kara çadır […]