Gül: Yapraklarda Yansıyan Güzellik

Gül: Yapraklarda Yansıyan Güzellik

Gül deyince akla güzellik ve sevgi gelir – yoksa gülün yapı taşları olan karbon, azot, hidrojen, ve oksijen atomları değil Gül, madde ve mana ilişkisini anlamak için de güzel bir örnektir Şöyle ki: Birbirinin tamamen aynı olan iki gül alalım, ve bunlardan birisini iyice ezerek çamur haline getirelim Sonra da bu iki gül arasında bir fark olup olmadığını soralım Herhalde böyle bir soru çok tuhaf bulunur, ve gülün bir parça çamur ile mukayese edilemeyeceği söylenir Ancak gül ile onun çamur ikizi bir kimya laboratuarına gönderilecek olursa, her ikisinin eşdeğer olduğu raporu gelecektir Yani madde olarak, bir gül ile onun ezilmesinden oluşan çamur arasında hiç bir fark yoktur Ama bunlar farklıdır, ve aralarındaki fark madde olmadığına göre tamamen manadır (Hiç kimse herhalde bunlar madde olarak aynı şeydir diye gül yerine gül çamuru vermeyi düşünmez)

Demek gülün çamurunda olmayan her özellik ve hasiyet mana ile alakalıdır, ve manası yanında gülün maddesinin kıymeti neredeyse bir hiçtir Yani gülü gül yapan maddesi değil, o maddede tezahür eden manadır Gül adeta bir mana taşıyıcısıdır, ve güzel manalar göndermek istendiğinde akla gelen ilk şey güldür Gülü alan kişi de gülün maddesini değil, gönderilen güzel manaları alır ve hisleriyle masseder ve zevk eder Tabi yanlışlıkla gözü maddeden başka bir şey görmeyen manadan habersiz birilerinin eline geçmezse – inek veya eşek gibi

Müspet ilmin kaynağı gözlemdir Biz de gülü gözlemleyip irdeleyerek mana ile ilgili temel bilgilere ulaşabiliriz Gül (veya başka bir çiçek) deyince akla ilk gelen şey herhalde “güzelliktir  Ve biz bu güzelliği gözümüzle görürüz ama kalbimizle tanır ve hissederiz (burada elbette vücudun pompası olan fiziksel kalpten bahsetmiyoruz) Öyle görülüyor ki bu kalbin, güzelliği tadıp zevk eden bir his dili, ve güzelliği öğüten ve hazmedip tüm vücuda yayan bir güzellik midesi vardır Bu midenin eli de görebildiği yer kadar uzun olan gözdür Kişi güle bakmaya devam ettikçe gülün güzelliğini yemeye devam eder, ama gülden hiçbir şey eksilmez Çünkü yediği güzellik madde değil, manadır Kalben gelişkin bir insanın gözleriyle güzellik yemekten aldığı haz, ağzıyla yediği lezzetli bir yemekten aldığı hazdan daha az değildir Bir koyun veya inek ise, ancak ağzına götürüp yerse gülden bir haz alabilir (tabi gülün dikenleri diline batmazsa) İşte insan ile hayvan arasındaki en temel fark, bu tür yüzlerce manevî hisler ve midelerdir Yani hayvanda bir, insanda ise yüzlerce mide vardır, ve bunların biri hariç hepsi mana ile alakalıdır Yoksa, bildiğimiz insan midesi ile hayvan midesi arasında pek bir fark yoktur O yüzden yemek için yaşamak aslında insanlıktan istifa etmektir

Okumaya devam...  Seni Sevdim

Gülü güzel yapan herhalde atomlarındaki güzellik değildir Zira canlı bir güldeki bir hidrojen veya azot atomu ile ezilip çamur haline getirilmiş bir güldeki hidrojen veya azot atomu tamamen aynıdır – elmas ile grafitteki karbon atomlarının aynı olması gibi Parçalarında olmayan bir şey bütününde olamayacağına göre (korunum kanunu), gülün güzelliği kendisinden yani maddesinden değil, dışarıdan gelir – aynen elmasın göz kamaştıran pırıltılarının dışarıdaki bir ışık kaynağından geldiği gibi Gül ve diğer güzel şeylerin özelliği, bu güzelliği alıp yansıtabilmeleridir – aynen elmasın özelliğinin ışığı alıp büyüleyici bir şekilde yansıtabilmesi olduğu gibi Bu da evrende madde (ve zaman) ile ilgisi olmayan yaygın bir güzelliğin, ve dolayası ile bir güzellik katmanının, olmasını gerektirir Eski Yunanlılar bile bu manayı hissetmişler ki bu katmanı “güzellik tanrıçası” Venüs veya Aphrodite olarak kutsallaştırmışlardır

Biraz dikkatle bakılırsa, gülde güzellikle beraber ilim, süsleme, san’at, tanzim etme, koruma, ve sevgi gibi madde olmayan bir çok şey açıkça görülür Öyleyse gül, madde ve mânâ karışımı olarak şöyle ifade edilebilir:

Gül = Yaprak, koku, tohum, vs (Madde) + Güzellik, sanat, vs (Mana)

Gül, güzellik ve sevgi ile o kadar özdeşleşmiştir ki o nazenin yaprakları adeta atom ve moleküllerden değil de güzellik ve sevgiden dokunmuştur Güzellik ve sevgi, sanki yapraklara bürünüp gül olarak görülmüştür Gülde tezahür eden bu manaları dikkate almadan onu sadece molekül yığını anlamsız bir madde olarak görmek, gözlemlerlerimizle bağdaşmaz Hidrojen ve karbon karışımı olan bir hidrokarbon yakıtı sadece karbon olarak görmek ne kadar yanlış ise, gülü de sadece bir madde olarak görmek o kadar yanlıştır, ve bu dar bakış açısıyla gülü anlamak mümkün değildir Bır şeyi anlamak, ancak onun maddesiyle beraber manasını da anlamakla mümkündür

Okumaya devam...  Canım Yalnızca Sevmek İstiyor Seni

Y A Çengel

Department of Mechanical Engineering, MS 312

University of Nevada, Reno

Kaynak:https://sonsuzsifa.com/blog/gunluk-mesajlar/gl-yapraklarda-yansyan-gzellik

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*