Atatürk (Hayatı )

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Türk Milletinin yetiştirdiği eşsiz önder, savaşta yenilmez, barışsever, devrimci Atatürk 1881 ‘ de Selanik ‘ te doğdu. Adı Mustafa’ dır. Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanımdır.

İlkokuldan sonra askeri okula gitti. Çok çalışkan ve zeki olduğu için Matematik Öğretmeni Mustafa Bey O’na Kemal adını taktı. Böylece Mustafa Kemal oldu. Askeri liseyi birincilikle bitiren Mustafa Kemal, 1904’te Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katıldı. Osmanlı İmparatorluğunun çökmekte olduğunu görüyor ve arkadaşlarıyla beraber ulusun kurtuluşu için yollar arıyorlardı. Padişah kuşku duyduğu için Şam’a sürdü. Mustafa Kemal orada da boş durmadı, vatanı kurtaracak siyasi faaliyetlerde bulundu. Tarihte 31 Mart isyanı adıyla anılan, Ordunun içinde tutucu grubun isyanı üzerine İstanbul’ a ordunun harekat başkanı olarak geldi ve isyanı bastırdı.

1911 de İtalyanların Afrika kıyılarındaki topraklarımıza saldırmaları üzerine (Derne – Bingazi) oraya gitti. Burada binbaşı rütbesini aldı. 1912 – 1913 Balkan Savaşında bulundu. Savaş sonunda Sofya’ ya ateşemiliter oldu. 1914 yılında Cihan Savaşı başladığında yurda döndü. Çanakkale’ de eşsiz bir savaş verdi. Adı ve ünü bütün dünyaya yayıldı. Düşman Çanakkale boğazından ileriye geçemedi.

Çanakkale savaşından sonra Kafkas cephesinde Ruslar ve Hicaz cephesinde de İngilizlerle savaştı. Filistin cephesinde iken padişahın emriyle Mondros antlaşması yapıldığı için İstanbul’ a döndü. Düşmanlarımız da İstanbul’ u ve yurdun diğer bölgelerini işgal etmişlerdi.

Atatürk, yakın arkadaşlarıyla işbirşiği yaptı. Şişli’ de bir evde (şimdi o ev Atatürk müzesidir) kurtuluş planlarını hazırladı ve Samsun’ a gitmek üzere yola çıktı. Vapura binerken düşman gemileri İstanbul boğazında demirlemişlerdi. Atatürk, << Geldikleri gibi giderler. >> diyerek vapura bindi.

19 Mayıs 1919’ da Samsun’ a vardı. Halkı Kurtuluş Savaşı için hazırlamaya başladı. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde Türk vatanının bütünlüğü,  bağımsızlığını kazanıncaya kadar savaşa devam edeceğini karar altına aldı.

Okumaya devam...  Mavi

23 Nisan 1920’ de T.B.M.Meclisini kurdu. Sakarya Meydan Savaşını kazanınca 19 Eylül 1921’ de Türk Ordusunun Başkumandanına Meslis Mareşal rütbesini ve Gazi ünvanını verildi.

26 Ağustos 1922’ de de Büyük Taarruz başladı. Düşmanları yendi, denize döktü ve Türkiye’ yi bağımsızlığa kavuşturdu.

Cumhuriyet yönetimi kurulurken ilk Cumhurbaşkanı seçildi. 1934’ te kabul edilen bir kanunla kendisine Atatürk soyadı verildi.

10 Kasım 1938 yılına kadar bu görevde kaldı. Türk ulusunun ve yurdun altın devri başladı.

Kurduğu Cumhuriyeti gençlere emanet etti, << Gençler; Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek olanlar sizsiniz >> demek  suretiyle bizim yarın için olan görevlerimizi belirtti.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*