Burçların Olumsuz Kişilik Özellikleri

Burçların Olumsuz Kişilik Özellikleri

Hepimizin iyi yanları olduğu gibi kötü yanları da var.

Kişinin gelişimindeki en önemli adım, kötü yanlarını bilip değiştirebilmesinden geçer. Bu noktadan hareketle de sizler için burçların olumsuz kişilik özelliklerini hazırladık.

Her bireyin kişiliği, genetik özellikleri, kültür, yetiştirme ve eğitim ile birlikte gelişip farklılaştığı gibi aynı zamanda da benzersizdir. Kişiliğimiz aslında tam olarak kim olduğumuz ve kendimizi ne olarak tanımladığımızla ilgilidir.

Karakteristik özellikleri belirleyen biyolojik ve sosyal farklılıkların yanı sıra bireysel deneyimler de kişiliği, mizacı etkileyen önemli bir faktördür. İşte, sahip olduğumuz bu karakteristik özelliklerimiz içinde iyi yanlarımız olduğu gibi kötü yanlarımız da var. Buradan yola çıkarak sizler için burçların olumsuz özelliklerini derledik.

Koç Burcunun Olumsuz Kişilik Özellikleri

– SABIRSIZ : Koçların mottosu “Şimdi, Şimdi, Şimdi!”. Her şeyin anında olmasını istemek ve karşısındakinden talep etmek gibi bir özelliği vardır ki bu bazen oldukça rahatsız edici bir seviyeye gelebilir. Hatta bu özelliği yüzünden başarılı olabileceği pek çok alanda başarısızlık da yaşar. Bu yüzden ona önerilen bir şey yapmadan önce daha çok düşünmesi, planlamasıdır

– DOMİNANT : Oldukça agresif seviyelerde baskın bir karakterleri olabilmektedir. İşler yolunda gitmediğinde ve kontrol etmekte zorlanıldığında onunla oldukça zor zamanlar geçirirsiniz. Bunun altında yatan sebep aslında onlardaki “liderlik” olgusudur. Daha iyisini yapmak için başlarını beklemekten hoşlanmazlar. Ara sıra da olsa egoistik bile davranabilirler.

– ÇOCUK RUHLU : Bunun neresi kötü demeyin. İşler yolunda gitmediğinde agresifleşirler. Bu sabırsızlık ve dik başlılıkları tamamen olgunlaşmamış bir çocuk ruhu taşıdıklarındandır. İnatçı çocuklar gibi davranmaları da bu yüzdendir.

 ASABi : Tam bir ateş elementi burcudur. Bu yüzden de doğal pozitifiliği, coşkulu ve enerjik kişiliği olumlu yanıdır. Ancak tam tersinde de çabuk sinirlenmesinin yanında düşüncesi hareketleri de vardır.

– KISKANÇLIK : Koçlar baskın ve sahiplenici bir yapıya sahip oldukları için aşk ve iş hayatlarında kıskaç düşünceleri olabilir.

– BASİTLİK : Koçların yenilikçi, enerjik yapısı yeni girişimler yaratmak adına oldukça olumlu olmakla birlikte olaylara çok yalın ve basit yaklaşmaları, incelik ve derinlikleri görememeleri yaptıkları işleri tamamlama da onlara ciddi sorunlar yaratabilmektedir.

-İNATÇI : Yaptıkları işe gösterdikleri enerjik ve inatçı tavır başarı için anahtar nokta olmakla birlikte aynı zamanda bir engel de olabilir. Öneriye açık olmama, en doğrusunu, iyisini ben bilirim halleri ne yazık ki her zaman başarıyı getirmez.

Boğa Burcunun Olumsuz Kişilik Özellikleri

– MADDEDİCİ : Boğalar maddecidir. Kaliteli yemekler, içecekler ve rahat bir ev isterler. Rahatlarına ve konforlarına da düşkündürler. Bu zevkleri ve yapıları onları zaman zaman çok maddeci yaptığı için hayatın farklı yönlerini kaçırırlar. Zaman zaman birilerinin hayatın maddi kazançlardan oluşmadığını hatırlamasına ihtiyaç duyarlar.

– İNATÇI : Koç’un mu yoksa Boğa’nın daha inatçı olduğunu söylemek çok zordur. Ancak boğa olmadık zamanlarda gösterdiği inatçı tutumla ciddi can sıkıcı durumlara sebep olabilir. Aslıdna boğaların en zayıf noktasıdır diyebiliriz. Onları düşüncelerini, kararlarını değiştirmek neredeyse imkansızdır. Eğer bu özelliklerini doğru kullanırlarsa başarı hedefine ulaşmada çokça işlerine yarayacaktır.

– TEMBEL : Özellikle düzenli veya belirli kurallar çerçevesinde yapılması gereken işler söz konusu olduğunda gereksiz bir tembellik haline bürünebilirler. Fiziksel zevkleri boğalar için çok önemli olduğundan keyiflerine düşkün halleri onları tembel yapabilir.

– DEĞİŞİME KARŞI : Bir boğanın değişimleri kollarını açmış bekleyeceğini asla düşünmeyin. Aksine böylesi değişim düşünceleri bile onları sinirli ve endişeli yapabilir. Genel olarak bilinmeyen yeni durumlara veya deneyimlere karşı korkak bir tavır sergileyebilirler. Boğaların daha yaratıcı düşünebilmeleri için esnek olmaya bu yüzden ihtiyaçları vardır.

– RAHATINA DÜŞKÜN : Bu sadece fiziksel konfor açısından geçerli bir durum değildir. Hedef odaklı tutumları, başlarının uygularını umursamama noktasına taşıyabilir onları. Boğalara göre sadece kendi duyguları, tutkuları vardır!

– ÇOK İHTİYATLI : Boğaların en karakteristik özelliklerinden biri ihtiyatlı tutumlarıdır. Bu kötü değil sadece yaşamlarında karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmek için almaları gereken riskleri almayıp, fırsatları kaçırabilirler.

– KISKANÇ : Aşk hayatında da her zaman istikrar ve güven aradığı için eşine karşı da çok sadıktır. Kısa süreli aşklardan pek hoşlanmadıkları söylenebilir bu yüzden. Ancak sahiplenme duygusu çok yüksek olduğundan, kontrol edemez hale geldiği durumlar olabilir. Bu durumlar da aşırı kıskançlık ile sonuçlanabilir.

İkizler Burcunun Olumsuz Kişilik Özellikleri

– ÇİFT KARAKTERLİ : Eğer ikizler burcuysanız bir gün çok enerjik, sosyal hissederken diğer gün daha yalnız kalmak istediğiniz bir gün olabilir. Bu burcunuzun tipik özelliğidir. Bu değişken yapısı yüzünden bir anı bir anına uymaz ve insanlar onun bu halini anlamakta zorluk çekebilirler.

– ÖNGÖRÜLEMEYEN : Anı anına uymayan çiftli yapısı yüzünden olaylar karşısında nasıl tepkiler vereceğini kestirmek oldukça zordur. Ruh hallerinin bu değişken yapısı yüzünden çoğu zaman akıl ve duygular arasında kalabilirler. Bu yapıları yüzünden etrafındaki insanlar tarafından ikizlerin karmaşık, çelişkili, huzursuz bir kişiliğe sahip olduğu düşünülür.

– KARIŞIK : Aslında olumsuz sayılan bütün özelliklerin altında yatan sebep aynızıdr ikizler için. Karmaşık kişilikleri yüzünden aşkı hissederken aynı zamanda da nefret duyguları besliyor olabilir. Bu durum aslında gerçek duygularını anlamakta karmaşık düşüncelere kapılmasına ve karar noktasında çaresiz kalmalarına bile sebep olabilir.

Okumaya devam...  Eski Türk Geleneklerine Göre Doğum Tarihlerinin Özellikleri

– HUZURSUZ : İkizler burcunun en dertli olduğu konu aslında bu huzursuzluk halidir. Bu yüzden sürekli bir şeylerle uğraşma, sürekli yeni heyecanlar, yeni işler arayışında olmalarına sebep olur. Bu huzursuzluk halinin altında yatan ana sebepse çabuk sıkılması ve konsantre olamamasıdır. Değişiklikten hoşlanan ama aynı zamanda da huzursuz olabilen anlaşılması zor bir hali vardır.

– SABIR EKSİKLİĞİ : Yukarıda da belirttiğimiz gibi çabuk sıkılan ve maymun iştahlı tavrı gerek iş hayatında gerekse de aşk hayatında daldan dala atlamasına sebep olur.

– YÜZEYSEL : İkizler için her zaman yenilik ve değişim gereklidir. Çünkü çok çabuk sıkılırlar. İkizler hayatlarında tek bir yere odaklanmak ve bir yön çizmek konusunda zoruluk çekebilirler. Bu yüzden de her şeyi çok yüzeysel yaşarlar. Ve yine bu yüzden de aşk hayatlarında çapkın olarak nitelendirilirler. Kur yapmaktan ve flört etmekten hoşlanmaları da bu yüzdendir.

Yengeç Burcunun Olumsuz Kişilik Özellikleri

– DUYGUSAL : En duygusal ve duyarlı burçtur, yengeç. Dışarıdan sert görünmelerine rağmen aslında çok duyarlı, merhametli ve duygusal bir yapıları vardır. Kolayca incinebilecekleri için reddedilmeyi ve başarısızlığı kabul etmezler. Olumsuz duygulara çok kolay kendilerini kaptırıp, kolayca depresyona girebilirler. Kötü şeyler yaşayacaklarını anladıkları anda o sert kabuklarına bürünme ihtiyacı hissederler.

– ÇOK TEMKİNLİLER : Kendi sınırları dışına çıkmaları gerektiğinde çekingen ve temkinli olma eğilimindedirler. Değişime düşkün bir yapıları olmamakla birlikte büyük bir değişim öncesi mutlaka güven ve istikrar arayışı içine girerler. Bu yüzden pek çok fırsatı kaçırdıkları da olur. Bu yüzden hissettikleri bu aşırı güvensizlik durumu ile baş etmeleri şarttır.

– KARAMSAR : Burcun yöneticisi Ay olduğundan aslında bu karamsar hallerine şaşırmamak gerek. Onların ruh hali her şeye bağlı olarak değişebilir. Öngörülemeyen ruh hali değişimleri etrafındaki insanlar tarafında anlaşılamamasına sebep olabilir.Yengeçler aslında göründüklerinden çok daha hassas ve çok daha derindirler.

– ENDİŞELİ : Sahip oldukları aşırı duyarlı, hassas yapıları ve güvensizlik hisleri sebebiylesürekli bir endişe halleri vardır. Bu yüzden kendi kendilerini olumlu duygularla beslemeyi ve yönetmeyi öğrenmeleri gereklidir.

– KÖTÜMSER : Karamsar bir burcun kötümser olmadığını düşünmek yanlış olurdu. Zor güvendikleri ve hassas yapıları sebebiyle sonrasında daha çok üzülmemek için hep en kötüsünü düşünmek gibi kötü bir huyları vardır.

– BAĞIMLI : Değişimlere karşı hep bir güvensizlik halleri olduğu için içinde bulunduğu şartlara, insanlara, geçmişine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu yüzden çoğu zaman cesur adımlar atamaz ve yerinde saymaya devam eder.

– İÇİNE KAPALI : Duygusal hali, kuşkucu ve güvensiz yapısı sebebiyle zarar görmekten çok korktuğu için genellikle içine kapanıklar.

Aslan Burcunun Olumsuz Kişilik Özellikleri

– BASKIN : Güçlü karakteri ve lider yapısı hep olayların kontrolünün onların elinde olmasını istemelerine ve insanların onu takip etmesini istemelerine sebep olur. Bu bazen aşırıya kaçıp insanlar üstünde baskıcı bir yapı oluşturmalarına sebep olabilir.

– BENCİL : Doğaları gereği ilgi odağı ve lider olmayı severler. Bu uğurda da etrafına karşı oldukça bencil davranışlar sergileyebilirler. Güçlü de oldukları için etrafına zarar verip vermediğini düşünmeden hareket ederler.

– SAHİPLENİCİ : Liderlik vasıflarının tamamlayıcı bir niteliği olmakla birlikte ilerleyen safhalarda yakınlarını paylaşmak dahi istemeyebilirler. Fazla korumacı ve sahiplenici bu tavır hem kendilerini hem de yakınlarını zor durumlara düşürebilir.

– AŞIRI GURUR : Lükse, ihtişama düşkündürler. Kendilerini olduklarından veya içlerinde hissettiklerinden daha büyük görürler. Hatta başkalarının hayatlarını bile onlardan daha iyi yönetebileceği kanısıyla hareket edebilirler. “Küçük dağları ben yarattım” havasıyla ortalarda dolaşmaları da küstahlık ve kibirli hareketleri de bundandır.

– UKALA : Kibirli ve aşırı gururlu tavırları ve herkesten iyi hayatları yönetebileceği düşüncesi konuşmalarına da yansır. Kendisinin çok önemli olduğuna inanır, buna göre konuşur ve davranır.

– MADDECİ : Boşa kadar olmasa da lükse düşkündür. Gösterişli giyinmeyi, iyi bir arabası olmasını, pahalı restoranlara gitmeyi, pahalı kıyafetler giymeyi sever. Bunun için elinde genellikle para kalmaz ve hatta borç altına dahi girebilir. Bu yüzden de savurgan olarak da bilinirler.

Başak Burcunun Olumsuz Kişilik Özellikleri

– AŞIRI ELEŞTİREL : Mükemmelliyetçi yapıları yüzünden etraflarındaki her şeyden de aynı şeyi beklerler. Sahip oldukları analitik zihinleri sayesinde işlerin nasıl yürümesi gerektiğine dair net bir resim vardır onlarda. Bu yolda da hataları kabul etmez ve bu konuda aşırı yargılayıcı olabilirler. Mükemmelden daha aşağısı onun hayatında pek kabul gören bir durum değildir.

– MÜKEMMELLİYETÇİ : Organize, ayakları yere basan bir toprak burcudur. Onlar titiz bir mükemmeliyetçi olarak bilinirler. Bu sadece iş hayatı için geçerli sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hayatların her anında bunu isterler. Bu durum etrafındakiler için bazen çileden çıkarıcı hale gelebilir.

– KÖTÜMSER : Mükemmeli isteyen yapılarının devamı niteliğindedir kötümserlik. Biraz olsun kötü bir şey hissettiklerinde dünyanın sonu gelmiş gibi davranabilirler. Kötümser hallerini eleştiri oklarını yönelttiğinde de görmek mümkündür.

Okumaya devam...  Burçların Çekilmez Özellikleri

– MIZMIZ : Mükemmelliyetçi halleri sebebiyle mızmız olmaları çok da beklenmedik bir durum değil aslında. Detaylarda kaybolduklarından size gereksiz mızmız gibi görünebilirler. Ayrıca mükemmelliyetçi yapısı sebeiyle geçmişi, geleceği ve o anı derinlemesine kafalarında kurgularlar. Geçmişte olanlar, şimdi olup bitenler ve gelecekte olabilecekler, onun için birer endişe kaynağıdır.

– ŞÜPHECİ : Her konuda sahip olduğu yüksek standartlar, seçicilik aslında kimseye güvenememesine de sebep oluyor. Mükemmel olmayacak şüphesi yüzünden huzursuzluk yaşamasına da bundan dolayı şaşmamak gerek.

– ÖNYARGILI : Kendisinden başka kimsenin detaylara odaklanamayacağı, mükemmel olanın da bu yüzden ortaya çıkamayacağı gibi işin başında sahip olduğu düşünceleri vardır. Bu yüzden de endişeli, huzursuz ve güvensiz yaklaşırlar.

Terazi Burcunun Olumsuz Kişilik Özellikleri

– KARARSIZLIK : En büyük zayıflıkları olarak nitelendirilebilir, Terazi burçları için. Konuyla ilgili her şeyi bilmek isterler. O zaman bile karar vermek konusunda tereddüt yaşarlar. Sadece verdiklerin kararları düzeltilebilir olduğunu bildiklerinde bir adım atabilirler.

– ÇOK DÜŞÜNCELİ : Herkesi koruma ve mutlu etme düşüncesine kapılıp, kendini unutacak kadar düşüncelilerdir. Odak noktası bu yüzden genellikle kendileri değildir. Bu tutumları aslında adının taşıdığı dengeyi korumalarında büyük bir handikap.

– YÜZEYSEL : Güzelliğe olan merakları sebebiyle kendilerini kaptırabilirler. Uyum ve güzellik onlar için çok önemli olduğundan derinlere bakmak pek akıllarına gelmez. Derin duygulara kapılmadan hedefe ulaşmak noktasında oldukça iyidirler.

– İÇE DÖNÜK : Terazilerden karşılaşılan çelişkili yapılardan biridir. Mükemmel bir münazara yapma yetenekleri olmasına rağmen içe dönük yapıları sebebiyle sessiz ve utangaç olabilirler. Harika bir ara bulucu olduğu ve küçük gruplar halinde de olsa insanlarla birlikte olmayı sevse de bazen ruh halini dengelemek için sessiz kalmayı tercih edebilirler

– MANİPÜLATİF : Kendi iyiliklerine olan her durum için manipülatif davranabilirler. Bunu bilenler onların bu özelliklerini kendi taraflarına çekmek için kullanabilirler.

Akrep Burcunun Olumsuz Kişilik Özellikleri

– KİNCİ : İhanet Akrepler için en hafife alınmaması gereken unsurdur. Asla affetmedikleri gibi unutmazlar da. İntikam soğun yenen bir yemektir misali bekler ve ilk fırsatı bulduğu anda da gerekeni yapar. Kinci olmasının yana bu yüzden intikam almayı severi de eklemek gerek.

– İNATÇI : Tüm burçlar içinde en kararlı ve azimli olanıdır diyebiliriz. Onlar karar verdikten sonra yollarından çevirmek neredeyse imkansızdır. Hatta kendileriyle bile rekabet içindedir. Onları ne kadar eleştirdiğinize takılmaz, başarmak için her şeyi yapar. Burada tek sorun ilerleyen safhalarda bu durum bir obsesyon yani saplantı haline gelebilir.

– KONROL VE HAKİMİYET : Akrepler her şeyi kontrolleri altında tutmayı seviyor. Çünkü böyle daha güvende hissediyorlar. Bu özellikleri sebebiyle iyi liderler de olabilirler. Ancak fazlası halinde her şeyi tek başına yapmaya çalışan birinden öteye gidemezler.

– KISKANÇ : Fazla sahiplenici özelliğinin aslında devamıdır. Sevdiklerini sahiplenme duyguyusunda aşırıya kaçma ve onları kimseyle paylaşmama hali ilişkileri içinde ciddi sorunlar yaratabilir. Kendileri çok sadık olmakla birlikte güvensiz olduklarından fazla baskıcı ve kıskanç davranabiliyorlar.

– ŞÜPHECİ : Az öncede belirttiğim gibi güvensizlik hali aslında şüpheciliği getiriyor. Onların güvenini kazanmak çok zor. Ancak güvendiği zaman da sonuna kadar yanınızda olur. Güvenmediği sürece şüphe duymaya ve kendi iç dünyasını içinde tutmaya devam eder.

– DUYGULARI GİZLEME : Çok hassas ve duygusal olsalar da duygularını çok iyi gizlerler. Soğuk ve duygusuz dış görünümlerinin altında çok derin bir ruh ve duygular barındırırlar. Duyguları gizleme aslında bir tür kendini koruma mekanizması Akrepler için.

– TARTIŞMACI : Akreplerin insanlar tartışmak gibi bir eğilimleri olabiliyor. Çok entellektüel insanlar olmakla birlikte aslında seviyeli tartışmalar da onlardan çok şey öğrenebilirsiniz. Ancak öfkeli oldukları zamanlarda yanlarından uzaklaşmakta fayda var.

– GÜCÜ KÖTÜYE KULLANMA : Akrepler için gri yoktur, her şey ya beyazdır ya da siyah. yüksek bir yeniden başlama gücüne sahiptir. Ondaki bu enerji adeta bir yanardağ gibidir. Hiç beklenmedik bir anda her şeyi yıkabilir ve yeniden istediği gibi inşa edebilir. Ancak yıkım sürecinde Akrep karşısında olmayı inanın istemezsiniz.

Yay Burcunun Olumsuz Kişilik Özellikleri

– PATAVATSIZ : Açık ve dürüst olmasıyla bilinen bir burçtur. Ancak bazen nerede durması gerektiğini bilmez. Küçük ve basir bir şey söylemey çalışırken bile başkalarına karşı sert ve acımasız olabilir, olmadık yerde olmayacak sözler edebilir.

– ÇOK BİLMİŞ : Bilgiye aç oldukları için öğrendiklerini hemen herkesle paylaşma isteği de duyarlar. Bir ansiklopediyle yürüyüş yapmak gibidir onlarla yürümek. Bunu kendini bilmiş tavrıyla yaptığındaysa oldukça itici bulunurlar.

– SIKILGAN : Yay burcu enerji dolu olduğundan, sürekli olarak yeni yerler keşfetmek veya yeni maceralara atılmak peşinde olabilir. Bu enerjik yapıları sebebiyle uzun süre bir yerde kalamazlar. İstediklerini alamadıklarında sıkılmaya, sıkıldıkça huysuz ve sinirli olmaya başlayabilirler.

– KISITLANAMAZ : Yaylar için en önemli şey özgürlüktür. Hiç bir kısıtlama onlar için söz konusu bile değildir. Bu yüzden kıskanç ve aşırı sahiplenen insanlardan da hoşlanmaz. Özgürlüğünü çok sevdiğinden aslında ilişkilerinde bağlanmamayı bile tercih edebilir.

Okumaya devam...  Horary Astroloji Nedir?

– SABIRSIZ : Bu burcun insanları genellikle sabırsız ve huzursuz olarak tarif edilirler. En kısa yoldan sonuca ulaşmak isterler. Bu sabırsızlıkları aldıkları uzun projeleri bitirememelerine bile sebep olabilir.

– ÖNGÖRÜLEMEYEN : Sahip oldukları yüksek enerjiden dolayı sürekli bir dünyayı keşfetme arzusuyla doludurlar. Onların bir sonraki adımını tahmin etmek imkansızdır çünkü istediklerini hemen yaparlar. Bu plansız davranışları onlar için her zaman iyi değildir aslında.

– İLGİSİZ : Herkes tarafından en çok eleştirilen özelliğidir. Özellikle aşk hayatlarında sıklıkla bu sebeple sorunlar çıkabilmektedir. Zaman zaman heyecansız ve soğuk göründüklerinden sık sık tartışma konusu olur.

Oğlak Burcunun Olumsuz Kişilik Özellikleri

– KONTROLCÜ : Oğlakların doğru ve yanlış güçlü duyguları vardır. Olayların onların düşündüğünü ve istediği şekilde gelişmesinden, ayrıca insanlara bunu empoze etmekten hoşlanırlar. Etrafındaki herkesi ve her şeyi kontrol etme eğilimdedirler. Elbette bu herkesin kabul edeceği bir şey olmadığından da sık sık sorun yaşarlar. Bu kadar kontrolcü oğlaklar, başkalarına saygı duymayı öğrenmelidir.

– İNATÇI : Aslında sürekli kontrol etme dürtüsünden de anlaşılacağı gibi, hedefine ulaşmak için oldukça iddialı ve kararlı insanlardır. Başkalarını kendi kurallarına dahil etmek konusunda çok inatçı davranabiliyorlar.

– KÖTÜMSER : Oğlakların kolayca kötümser olabilme ihtimalleri vardır. Kendine güven eksiklikleri yüzünden hep başarısız oldukları kanısına kapılırlar. Bu yüzden de kendilerine daima kendinlerinin sevilmeye değer olduğunu kanıtlamaya çalışırlar. Bazen bir anları, diğerine uymaz. bir anda bakış açılarını değiştirip mutsuz olabilirler.

– MADDECİ : Çok çalışmalarının ödülü olarak kendilerine güzel ve maddi şeyler ile çevreleyebilirler. İleri yaşlarda hayatlarını garanti altına almak için genç yaşlarda çok ama çok çalışırlar. Eğer maddi durumları istedikleri seviyede değilse özgüvenlerini kaybedebilirler.

– ÇEKİNGEN : Utangaç ve çekingen kişilerdir. Özellikle gençlik yıllarında adeta bir kapalı kutulardır. 30’lu yaşlardan sonra hayatların bazı değişiklikler yapabilirler. Kendi sorunlarından en iyi arkadaş ortamlarında dahi neredeyse hiç bahsetmezler.

– STATÜ : Çok çalışmayı seven Oğlak burcu saygın ve statüsü olan bir işi olmasını ister. Maddeci yapısına ek olarak aslında amacı toplumda saygın bir konumda olabilmektir. Bu uğurda da kendisine engel olabilecek her şeyi gözü kapalı bertaraf edebilir.

Kova Burcunun Olumsuz Kişilik Özellikleri

– BAĞIMSIZ : Yönetici gezegeni Uranüs sayesinde oldukça özgür bir ruha sahiptir. Sosyal bir yönü olmasının yanında aslında çok bireyseldir. Arkadaşlarıyla olsa bile kendi bağımsızlığı her zaman daha önemlidir. Eğer ki özgürlüğünü kısıtlamaya çalışırsanız sizinle ilişkilerini anında kesecektir.

– İNATÇI : Diğer insanların ne düşündüğünü, onların yaşamdan istediklerini umursamayacak kadar sabit fikirli olabilir. Kovalar kendi yollarını belirlemiştir ve onları bu yolda döndürmek mümkün değildir, üstelik bu yolun yanlış olduğu kanıtlanmış olsa da!

– DUYGUSAL DEĞİLLER : Çok duygusal insanlar olmamakla birlikte, duygularını hep çok gizli tutarlar. Zaman zaman çok soğuk yapılı bile görünürler. Çok samimi ilişkileri olsa bile çok derinine ulaşabilmeyi beklememeyi ve anlayışlı olmayı gerektirirler.

– AŞIRICILIK : Kovalar hep farklıdır, farklı olmaya çalışır. Geleneklerin dışına çıkabilirler ve hatta bu konuda çok isyankar bile olabilirler. Onlar için bir orta yol yoktur aslında. Ya hep ya hiç kuralı geçerlidir, onların hayatlarında

– DÜŞÜNCESİZ : Dikkafalı ve özgürlüğüne aşırı düşkün bir tiptir. İsyankar ve asi bir yapısı vardır. Kendi iç güdülerini dinler ve spontan olarak yaşarlar. Bu yüzden itici bulunurlar

– HAYALPEREST : Kovaların ciddi bir hayal güçleri vardır. Düzensiz, disiplinsiz ve tutarsız yönleri ağaır basar. Çelişkili sözleri kafa karıştırıcı olabilir. Hep başkalarından farklı olabilmesi isterler.

Balık Burcunun Olumsuz Kişilik Özellikleri

– KENDİNİ FEDA EDER : Tartışmalardan hiç hoşlanmayan bir burçtur Balık. Sırt tartışma olmasın diye söyleyeceklerini kendi içinde tutmayı bile tercih eder. Başlarının olumlu veya olumsuz tüm ruh halinden ciddi derecede etkilenir. Karşı tarafın üzüntüsünü derdini benimser ve hatta ondan daha fazla bundan etkilenir. Bu yüzden de ara sıra negatif enerjileri atmaya ihtiyaç duyar.

– KARARSIZ : Burcun simgesinden de anlaşılacağı gibi Balık insanı kararsızdır. Aklı ile duyguları arasında devamlı bir mücadele vardır ki bu yüzden onu anlamak bazen zor olabilir. Değişken hali sebebiyle de aslında ne yapacağı pek kestirilemez.

– HAYALCİ : Duyguları ve hayalleriyle yaşayan bir burçtur. Hatta en hayalperest burç olarak nitelendirebiliriz. Hayatların bazı şeyler yanlı gidiyor olsa da onlar kendi hayal dünyalarına çekilir ve öyle yaşamayı tercih ederler. Bu yüzden de gerçeklerle yüzleşmek istemezler çoğu zaman.

– SINIRLARI YOKTUR : Balık insanı çok cömert ve merhametlidir. Bu yüzden de aslında zarar görmeye çok müsaittirler. Onların zarar görmemek adına sınırlarını belirlemeye ihtiyaçları vardır. Çünkü saf doğaları gereği başkaları tarafından kolaylıkla incitilebilirler.

– AŞIRI DUYGUSAL : İnsanlara sorduğunuzda Balık burcunun en rahatsız edici özelliği aşırı duygusal halidir. Önemsiz veya kolay halledilebilir bir durumu bile abartabilirler. Oldukça hassas bir kişilikleri vardır. Her şeyi kalpten yaşarlar ki bu yüzden en derinden yara alırlar.

Kaynak: http://www.esraninportresi.com/yasam/burclarin-olumsuz-kisilik-ozellikleri/12/

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*