Masallar

Doğdular, Yaşadılar ve Öldüler…

Bir zamanlar doğuda çok akıllı ve bilgili bir hükümdar varmış. Bu hükümdar, yeryüzünde yaşayan insanlara ilişkin her şeyi bilmek istiyormuş. Vezirlerini yanına çağırmış ve: – Bana dünyadaki tüm ulusların tarihini yazın, geçmişte ve şimdi nasıl […]

Masallar

Perili El

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde,cinler cirit oynarken, eski harman içinde seyreden seyran eden çokmuş ama, “çok ” demesi günahmış; akıllı,uslusu da varmış ama, bizden daha delisi yokmuş… Ne ise hoppala hoptan, sana bir mintan […]

Masallar

Anne İle Oğulları

Bir kadıncağızın altı tane oğlu varmış. Varmış ama üzüntüsü de hiç bitmezmiş. Oğlanlar her gün: – Ben güçlüyüm! der, durmadan kavga ederlermiş. Bir gün kavga ederlerken güngörmüş bir ihtiyar çıkagelmiş. Yanında da kocaman bir kurt […]

Masallar

Mutsuz Adamın Masalı

Bir zamanlar bir tepenin üzerindeki villada bir oğlan çocuğu yaşarmış. İyi de yaşarmış. Köpekleri ve atları, otomobilleri ve müziği severmiş. Yüzmeye gider, futbol oynar, güzel kızlara bayılırmış… Bir gün Tanrı’ya “Büyüdüğüm zaman neler istediğimi buldum, […]

Masallar

Eliyau’nun Kaderi

Bir zamanlar uzak diyarlarda anne, baba ve üç çocuktan oluşan bir Yahudi ailesi yaşamaktaymış. Bu aile çok basit ve küçük bir evde otururmuş ve ne yazık ki çok fakirlermiş. Sahip oldukları tek değerli şey Eliyau […]

Masallar

Yılda İki Defa Meyve Veren Ağaç

Bir hükümdar maiyetiyle birlikte ülkesinde bir gezintiye çıkmıştı. Yolu üzerindeki bir köyde çok yaş­­­lı bir adamın tarlasına fidan dikmekle meş­gul ol­duğunu gördü. İhtiyara uzaktan seslendi: – Baba, sen ne diye fidan dikmeye uğraşıyorsun? Ma­şallah yaşını […]

Masallar

Kar Tanesi

Bir varmış,bir yokmuş… Eski çağlarda, kuzey ülkelerinden birinde, ormanlar içindeki küçük bir köyde, Daniel adında bir çiftçi ve Anna adındaki karısı yaşıyorlarmış. Artık genç sayılmayacak yaşa gelmiş oldukları halde, Daniel ve Anna’nın çocukları yokmuş. Halleri […]

Efsaneler

Derviş Kaşıkları

Size farkı gösteriyim deyip, önce sevgiyi dilden kalbine indirememiş olanları çağırarak onlara bir sofra hazırlamış. Hepsi sofrada yerlerini almışlar. Derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasından da derviş kaşıkları denilen bir metre boyunda kaşıklar. […]

Masallar

Kötü Kalpli Yaşlı Kadın ve Çocuklar

Bir zamanlar bir yerde evde tek başına bir tane yaşlı kadın yaşarmış. Ama bu kadın huysuz,mutsuz ve çok kötü biriymiş. Bu yüzden herkese kötü davranırmış. yolda oynayan çocukları bile kovarmış. Bir gün yine bu çocuklar top […]

Efsaneler

Karadut

  Bir zamanlar birbirlerine âşık iki genç vardı. Kızın adı Tispe, delikanlının ki, Piremus idi. Yan yana evlerde otururlardı; birlikte büyüdüler ve çocukluklarından beri birbirlerine âşıktılar. Aileleri bu aşka karşıydı. Ama onlar, bu derin sevgiden […]