Average: 5 (2 votes)
Deli Dumrul isminde bir er vardır. Deli Dumrul kuru bir çayın üstüne köprü yaptırmıştır. Geçeninden 30 akçe geçmeyeninden döve döve 40 akçe alırdı.Bir gün köprüsünün yayına bir bölük oba yerleşir.
kircicekleri
Average: 4 (2 votes)
Hânım hey! Bayındır Han yılda bir kez ziyafet verip Oğuz beylerini toplardı. Gene ziyafet  düzenleyip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirmişti.
kircicekleri
Henüz oy kullanılmadı
Erciyes Dağının eteklerinde yaşayan Ercişler Kabilesi Beyinin Kızı Ciş Hatun çok güzel bir genç kızdır. Günlerden bir gün dağın eteklerine çok uzak diyarlardan bir delikanlı gelir. Ciş Hatunu görür ve görür görmez ona aşık olur.
kircicekleri
Average: 5 (4 votes)
Moğol ilinde Oğuz Han soyundan il Han’ın hükümdarlığı sırasında Tatarların hükümdarı Sevinç Han Moğol ülkesine savaş açtı. ilhan’ın idaresindeki orduyu Kırgızlar ve diğer boylardan da yardım alarak yendi.
kircicekleri
Average: 5 (4 votes)
Amasya Beyi’nin güzelliği dillere destan bir kızı vardır. Bu güzel kızın adı Şirin’dir. Kimler talip olmaz ki bu güzel kıza. Ağalar, beyler, daha kimler kimler… Bir de garip Ferhat vardır, o da âşık olur şirin’e.
kircicekleri
Average: 5 (2 votes)
Melet Irmağına doğru inen sarp tepenin, ormanlarla örtülü yamacında çok fakir ve yaşlı biri varmış. Melet, kenarındaki değirmenlere gidemeyen köylülerin zahralarını avlusundaki ufak dibek taşında öğütür, geçimini bu suretle sağlarmış.
kircicekleri
Average: 5 (2 votes)

Çok   eskilerde buralarda yaşayan hamile bir kadın varmış.

kircicekleri
Average: 5 (1 vote)
Mehrikoz yakınlarında bulunan Kamberler Köyünde bulunan pınar köye hiç su vermezmiş. Her gece de sesler çıkarıp bağırırmış, köylüleri rahatsız edermiş. Köylüler susuzluktan ne yapacaklarını şaşırmışlar.
kircicekleri
Average: 5 (1 vote)
İranın çok meşhur beldesi İsfahan’da adil, iyi yürekli bir padişah yaşardı. Çok zengin, rahat yaşayan ama bir türlü evlat saadetini tadamayan bir padişahtı. Ne tesadüftür ki emrinde çalışan bir Keşiş de aynı özlemi duymakda idi.
kircicekleri
Average: 5 (1 vote)
Kız Kalesi efsanesi, Mersin‘deki Kızkalesi’nde yaşanmış veya ortaya çıkmış olmakla birlikte, farklı anlatılışları bulunan bir efsanedir. Yurdumuzda pek çok Kız Kalesi vardır.
kircicekleri

Sayfalar